SMILE CAR RENTAL พร้อมสำหรับทุกการเดินทาง
Blog
Inside Car Cleaning 1

มาตรการดูแลรถเช่าของเรา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เราตระหนักถึงความสะอาด ความปลอดภัย และความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน เราจึงมีมาตรการเหล่านี้ในการดูแลรถเช่าของเราก่อนจะส่งมอบให้ท่าน

33592546 1

30 วิธีดูแลรถให้มีอายุการใช้งานยืนยาวนานขึ้น

รถดี ๆ ที่เราใช้เวลาเก็บเงินตั้งนานกว่าจะซื้อมาเนี่ย บางคนรักยิ่งกว่าแฟนซะอีกนะ ดังนั้นถ้าเกิดใช้ได้ไม่นานก็พัง คงน่าเสียดายแย่เลยใช่ไหมล่ะ

Bac14b5dd23aaf1e00eea4c203bbd5cd 600x424 1

เลื่อนล้อต่อภาษี-บริการ

หลังจากทางกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีรถรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกใหม่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น